Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zobowiązania solidarne

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    konsorcjum
Autor: B. Brosz

Niezależnie od tego, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ułożą swój stosunek prawny, wobec zamawiającego będą występować jako dłużnicy solidarni.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) daje możliwość wspólnego ubiegania się o wykonanie zamówienia, dzięki czemu wykonawcy, których indywidualne działania z uwagi na znikome doświadczenie czy też brak odpowiednich rozwiązań logistycznych uniemożliwiłoby złożenie oferty, mogą przystąpić do uczestnictwa w procedurach przetargowych.

 

Zagadnieniu konsorcjum wiele uwagi poświęcił Piotr Kunicki w artykule zatytułowanym „Umowa konsorcjum” („Przetargi Publiczne”, nr 10 (11) październik 2006 r., s. 25-28).

 

Rozważania przedstawione przez autora w cytowanym artykule prowadzą jednocześnie ku analizie zobowiązań solidarnych na gruncie przepisów prawa cywilnego. Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w art. 366–378 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm. (dalej: kc).

Zobowiązania umowne

Znaczenie prawne i ekonomiczne każdego z konsorcjów dotyczy koncentracji kapitału, dzięki czemu staje się możliwe osiągnięcie celów gospodarczych, które z natury rzeczy związane są ze znacznymi nakładami pieniężnymi czy materialnymi.  Ogromne znaczenie w tym aspekcie posiadają konsorcja grupujące duże przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, banki, koncerny, podejmujące się rozległych przedsięwzięć na światowych rynkach finansowych. Wspomniana koncentracja kapitału może nieść za sobą szereg pozytywnych skutków, jak chociażby: wzrost potencjału gospodarczego i pewności obrotu prawnego czy zwiększenie zdolności płatniczej. Kumulacja wszystkich tych czynników może oznaczać, iż konsorcja stają przed szansą osiągnięcia celów gospodarczych, które na drodze indywidualnego, jednostkowego działania nie byłyby możliwe1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne