Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Nawet sekretarka

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie   siwz

Jedną z najważniejszych czynności zamawiającego jest przyjęcie ofert, dlatego też osoby, które się tym zajmują, powinny składać oświadczenia na druku ZP–11.

Wlistopadowym numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne” ukazał się artykuł mojego autorstwa zatytułowany „Najważniejsza jest treść”. W części mówiącej o koniecznych oświadczeniach o braku lub istnieniu okoliczności związanych z podleganiem wyłączeniu z postępowania napisałem: „Nawet sekretarka w firmie zamawiającego, niebędąca członkiem komisji przetargowej, musi złożyć takie oświadczenie”. Zdanie to wywołało u niektórych zamawiających zdziwienie i polemikę na forum dyskusyjnym na łamach portalu UZP. Mając powyższe na uwadze, postanowiłem do tematu powrócić i przedstawić Państwu argumenty na poparcie tej tezy.

Pisemne oświadczenie

W art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) jest napisane, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej pisemne oświadczenie.

 

Złożenie takiego oświadczenia ma na celu faktyczną realizację podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, tzn. zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wszystkich wykonawców. Nie jest celem samym w sobie złożenie odpowiedniego oświadczenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Celem tej regulacji jest wyłączenie z postępowania wszystkich tych osób, których czynności mogą mieć wpływ na wynik postępowania. W artykule 17 ust. 1 Pzp enumeratywnie wymieniono okoliczności, jakie muszą wystąpić, by zaszła potrzeba wyłączenia danej osoby z toczącego się postępowania. Wyłączenie takie powinno nastąpić niezwłocznie i prowadzić do natychmiastowego i faktycznego powstrzymania się od dalszego udziału w postępowaniu. Krąg osób, które występują po stronie zamawiającego, może być bardzo szeroki i na pewno nie ogranicza się tylko do jego pracowników (mogą to być również biegli, eksperci itp.)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne