Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Adam Wiktorowski

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wypełnia lukę legislacyjną w sytuacjach nieuregulowanych przez dyrektywy, jak również szczegółowo interpretuje główne pojęcia z zakresu zamówień publicznych.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ang. Court of Justice) jest organem ponadnarodowym, niezależnym zarówno od państw członkowskich, jak i pozostałych instytucji i organów wspólnotowych. Jego siedzibą jest Luksemburg.

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) jest głównym organem sądowniczym Wspólnot Europejskich, którego zasadniczym celem jest sprawowanie kontroli nad poszanowaniem prawa wspólnotowego przy interpretacji i stosowaniu traktatów, mając na celu zapewnienie spójności wspólnotowego systemu prawnego.

 

Początkowo został ustanowiony jako Trybunał Sprawiedliwości utworzonej 18 kwietnia 1951 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Traktat paryski, na mocy którego ustanowiono EWWiS, wygasł po 50 latach – okresie, na który został zawarty, tj. 23 lipca 2002 r.

 

  • Wspólnota Europejska – utworzona na mocy traktatu rzymskiego z 25 marca 1957 r., która do czasu wejścia w życie zmieniającego go traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, uregulowana w traktacie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
  • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) – utworzona na mocy traktatu podpisanego 25 marca 1957 r. w Rzymie.

 

Konwencja o połączeniu niektórych instytucji z 25 marca 1957 r. ustanowiła ETS wspólnym organem sądowym wszystkich trzech Wspólnot.

ETS jest działającym w imieniu i na rzecz Wspólnot sądem wewnętrznym. Wśród źródeł prawa, które regulują jego funkcjonowanie, można wymienić:

 

– art. 220 –245 TWE,

– statut Trybunału z 17 kwietnia 1957 r. (z późn. zm.),

– regulamin proceduralny z 19 czerwca 1991 r. (z późn. zm.).

 

W celu zapewnienia bezstronnego rozpoznania sprawy Europejski Trybunał Sprawiedliwości realizuje w orzekaniu zasadę kolegialności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne