Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W wyjątkowych sytuacjach

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: dr Andrzej Panasiuk

Zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jako forma ingerencji organu administracji publicznej w swobodę kontraktowania w systemie zamówień publicznych.

Ograniczenia swobody udzielania zamówień publicznych, wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), są pochodną swobody prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zasadę konkurencyjności i równości. Jednakże uważam, iż ramy określające z jednej strony swobodę prowadzenia działalności gospodarczej mogą ją – z drugiej strony – w znacznej mierze ograniczać poprzez konieczne zachowania uczestników procesu zamówień publicznych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

Ze względu zatem na szeroką różnorodność uczestników procesu zamówień publicznych oraz charakter realizowanych wydatków, zamówienia publiczne są istotnym czynnikiem w procesie rzetelnego i legalnego wydatkowania środków publicznych. Celem wprowadzenia przepisów dotyczących zamówień publicznych były m.in.:

 

  • racjonalizacja wydatków dokonywanych ze środków publicznych poprzez wykorzystanie mechanizmów wolnej gospodarki,
  • ograniczenie zjawisk korupcyjnych,
  • ochrona dostawców krajowych poprzez wprowadzenie preferencji krajowych1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne