Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówienie w pakietach

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Wanda Bertman-Janik

Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Śledząc publikacje ogłoszeń na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można dojść do wniosku, iż począwszy od nazwy przedmiotowo odpowiedniej dla procedury udzielenia zamówienia publicznego, a kończąc na treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, panuje swoista dowolność tytułowo-opisowa.

Nazewnictwo

Do rzadkości należy stosowanie prawidłowej nomenklatury, co możemy zaobserwować w postępowaniach, których przedmiotem są przykładowo: igły, cewniki, strzykawki, kaniule etc., nazywane w języku potocznym: sprzętem medycznym, materiałami medycznymi, sprzętem jednorazowego użytku, pomijając, iż powyższe produkty należą do grupy wyrobów medycznych, posiadających definicję legalną wyrażoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (DzU z 2004 r., nr 93, poz. 896 z późn. zm.) i takie też powinno być stosowane nazewnictwo.

 

Ponadto, istotne jest przyjęcie zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia wyrażonego w art. 29-32 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Powyższa czynność jest jednym z ważniejszych i trudniejszych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz istotnym elementem siwz (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wyraz „jednoznaczny” należy rozumieć jako „mający jedno znaczenie, dokładnie określony, niebudzący wątpliwości”, zaś wyraz „wyczerpujący” jako „przedstawiający jakieś zagadnienie wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntowny, dokładny”, przy czym pojęcia te (podobnie zwrot: „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”) winny być zawsze rozważane w kontekście konkretnego stanu faktycznego. Nie bez znaczenia dla rozumienia tych niedookreślonych pojęć jest też okoliczność, iż są one adresowane przede wszystkim do profesjonalistów, tj. podmiotów zdolnych wykonać opisane zamówienie (J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. T. Czajkowskiego, Warszawa 2004 r., s. 112).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne