Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zamówienie w pakietach

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Wanda Bertman-Janik

Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Śledząc publikacje ogłoszeń na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można dojść do wniosku, iż począwszy od nazwy przedmiotowo odpowiedniej dla procedury udzielenia zamówienia publicznego, a kończąc na treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, panuje swoista dowolność tytułowo-opisowa.

Nazewnictwo

Do rzadkości należy stosowanie prawidłowej nomenklatury, co możemy zaobserwować w postępowaniach, których przedmiotem są przykładowo: igły, cewniki, strzykawki, kaniule etc., nazywane w języku potocznym: sprzętem medycznym, materiałami medycznymi, sprzętem jednorazowego użytku, pomijając, iż powyższe produkty należą do grupy wyrobów medycznych, posiadających definicję legalną wyrażoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (DzU z 2004 r., nr 93, poz. 896 z późn. zm.) i takie też powinno być stosowane nazewnictwo.

 

Ponadto, istotne jest przyjęcie zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia wyrażonego w art. 29-32 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Powyższa czynność jest jednym z ważniejszych i trudniejszych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz istotnym elementem siwz (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wyraz „jednoznaczny” należy rozumieć jako „mający jedno znaczenie, dokładnie określony, niebudzący wątpliwości”, zaś wyraz „wyczerpujący” jako „przedstawiający jakieś zagadnienie wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntowny, dokładny”, przy czym pojęcia te (podobnie zwrot: „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”) winny być zawsze rozważane w kontekście konkretnego stanu faktycznego. Nie bez znaczenia dla rozumienia tych niedookreślonych pojęć jest też okoliczność, iż są one adresowane przede wszystkim do profesjonalistów, tj. podmiotów zdolnych wykonać opisane zamówienie (J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. T. Czajkowskiego, Warszawa 2004 r., s. 112).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne