Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Jak zastąpić inwestora

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Ewa Wiktorowska

Zakres usługi inwestora zastępczego określa umowa, w której strony ustalają, co jej przedmiot będzie obejmował. Nie ma przeszkód, aby strony nazwały zastępstwem inwestycyjnym tylko to, co jest nadzorem inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pb, uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub robót.

 

Inwestorem organizującym proces budowlany może być w praktyce każdy. Z tego względu, aby zagwarantować realizację procesu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pb ustaliło zakres obowiązków, których wykonanie musi zapewnić każdy inwestor.

Obowiązki inwestora

Artykuł 18 ust. 1 pb stanowi, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 

  1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
  2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
  5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

 

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Dodatkowo w art. 18 ust. 2 i 3 pb sprecyzowano, że inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne