Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Jak zastąpić inwestora

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Ewa Wiktorowska

Zakres usługi inwestora zastępczego określa umowa, w której strony ustalają, co jej przedmiot będzie obejmował. Nie ma przeszkód, aby strony nazwały zastępstwem inwestycyjnym tylko to, co jest nadzorem inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pb, uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub robót.

 

Inwestorem organizującym proces budowlany może być w praktyce każdy. Z tego względu, aby zagwarantować realizację procesu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pb ustaliło zakres obowiązków, których wykonanie musi zapewnić każdy inwestor.

Obowiązki inwestora

Artykuł 18 ust. 1 pb stanowi, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 

  1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
  2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
  5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

 

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Dodatkowo w art. 18 ust. 2 i 3 pb sprecyzowano, że inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne