Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wbrew prawu i dobrym obyczajom

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Piotr Kunicki
Tagi:    oświadczenie
Autor: Piotr Kanarek

Jak rozpoznać działania sprzeczne z prawem i naruszające lub grożące naruszeniem interesu przedsiębiorcy czy klienta, czyli wszystko o czynach nieuczciwej konkurencji najczęściej występujących w zamówieniach publicznych.

Pojęcie nieuczciwej konkurencji definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uoznk), która zawiera otwarty i niewyczerpujący katalog czynów uznanych przez ustawodawcę za nieuczciwe. Oznacza to, że poza czynami uznanymi przez ustawodawcę za nieuczciwe, inne działania mogą być uznane za takie, o ile spełnią określone w ustawie przesłanki.

 

  • Ustawa wymaga, by działanie, które zostanie uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, było sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami. Te dwie kategorie podyktowane są zasadą, zgodnie z którą „to, co nie jest zakazane, jest dozwolone”. Trudno byłoby uznać, że działanie zgodne z prawem może zostać uznane za działanie nieuczciwe. Jedyny wyjątek przewidziany przez ustawodawcę to działanie niezgodne z dobrymi obyczajami. Ustawodawca kategorią czynów nieuczciwej konkurencji objął nie tylko czyny wbrew prawu, ale także wbrew ustalonym na rynku normom postępowania. Działanie niezgodne z tymi normami – w przeciwieństwie do działania wbrew prawu – nie jest sankcjonowane przez ustawodawcę. Tym niemniej uznał on jednocześnie, że działanie wbrew tym obyczajom nie może być obojętne, jeżeli zagraża interesom innych przedsiębiorców lub klientów.

 

  • Działanie, rozumiane również jako zaniechanie działania, musi naruszać lub zagrażać naruszeniem interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. Jeżeli działanie jest sprzeczne z prawem, ale nie narusza interesu innego przedsiębiorcy lub klienta bądź nie zagraża jego naruszeniem, to sankcje za działanie wbrew nakazowi lub zakazowi prawnemu ustawodawca sankcjonuje w innych ustawach, np. kpa, kk czy kw. Jednak nie uzasadnia to możliwości uruchomienia równocześnie innego instrumentu przeciwdziałającego nieuczciwej konkurencji. Działanie to bowiem, jeżeli nie narusza lub nie grozi naruszeniem interesu podmiotów trzecich, nie może zostać uznane jako naruszające uczciwą konkurencję, ponieważ nie powoduje zagrożenia pozycji konkurenta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne