Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Środki publiczne do 6 tys. (14 tys.) euro

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Karol Klimek
Autor: fot. Ingram Publishing

Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Od dłuższego czasu wśród kierowników jednostek sektora finansów publicznych (szczególnie dotyczy to małych jednostek, jak np. szkoły, domy dziecka, domy pomocy społecznej itd.) trwa ożywiona dyskusja dotycząca dokonywania wydatków środków publicznych o wartości do 6 tys. euro. Dyskusja ta nabrała szczególnego znaczenia w związku z podjęciem prac nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), który zakłada wyłączenie spod reżimu ustawy zamówień, których wartość nie przekracza 14 tys. euro. Znaczna grupa kierowników tych jednostek stoi na stanowisku, że stosownie do postanowień art. 4 pkt 8 Pzp wydatków, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 tys. (w projekcie: 14 tys.) euro, mogą dokonywać bez stosowania jakichkolwiek procedur i reżimów prawnych. Jest to stanowisko błędne, wynikające z braku znajomości obowiązującego w naszym kraju systemu finansów publicznych.

Celowo i oszczędnie

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednocześnie uofp w art. 35 ust. 4 obliguje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania zamówień publicznych – niezależnie od ich wartości – na zasadach określonych w Pzp.

 

Zostały one opisane w rozdziale 2 Pzp i dotyczą przede wszystkim zachowania zasad uczciwej konkurencji i obiektywizmu zamawiającego oraz jawności i pisemności postępowania. Ustawa zatem nie obliguje zamawiającego do stosowania określonego trybu (tryb ten może być uregulowany indywidualnie przez kierownika jednostki, np. w formie pisemnej procedury), lecz do postępowania zgodnego z wyżej wymienionymi zasadami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne