Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Środki publiczne do 6 tys. (14 tys.) euro

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Karol Klimek
Autor: fot. Ingram Publishing

Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Od dłuższego czasu wśród kierowników jednostek sektora finansów publicznych (szczególnie dotyczy to małych jednostek, jak np. szkoły, domy dziecka, domy pomocy społecznej itd.) trwa ożywiona dyskusja dotycząca dokonywania wydatków środków publicznych o wartości do 6 tys. euro. Dyskusja ta nabrała szczególnego znaczenia w związku z podjęciem prac nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), który zakłada wyłączenie spod reżimu ustawy zamówień, których wartość nie przekracza 14 tys. euro. Znaczna grupa kierowników tych jednostek stoi na stanowisku, że stosownie do postanowień art. 4 pkt 8 Pzp wydatków, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 tys. (w projekcie: 14 tys.) euro, mogą dokonywać bez stosowania jakichkolwiek procedur i reżimów prawnych. Jest to stanowisko błędne, wynikające z braku znajomości obowiązującego w naszym kraju systemu finansów publicznych.

Celowo i oszczędnie

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednocześnie uofp w art. 35 ust. 4 obliguje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania zamówień publicznych – niezależnie od ich wartości – na zasadach określonych w Pzp.

 

Zostały one opisane w rozdziale 2 Pzp i dotyczą przede wszystkim zachowania zasad uczciwej konkurencji i obiektywizmu zamawiającego oraz jawności i pisemności postępowania. Ustawa zatem nie obliguje zamawiającego do stosowania określonego trybu (tryb ten może być uregulowany indywidualnie przez kierownika jednostki, np. w formie pisemnej procedury), lecz do postępowania zgodnego z wyżej wymienionymi zasadami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne