Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

ZP-S, czyli sprawozdanie

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Dorota Grochalska

Wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach, które do 1 marca należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Stosownie do art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2006 r. określił zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób jego przekazywania. Do sporządzania i przekazywania sprawozdania zobowiązane są podmioty, które w roku objętym sprawozdaniem udzieliły zamówień o wartości powyżej 6 tys. euro. Dane zawarte w sprawozdaniu powinny dotyczyć zamówień udzielonych od 1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego.

 

Zaczynając od sposobu przekazania sprawozdania, należy wiedzieć, że jest on dwuetapowy.

 

Oznacza to, że najpierw należy wypełnić elektroniczny formularz zamieszczony na stronie www uzp.gov.pl. Dokument sprawozdania zostanie utworzony w formacie pliku pdf. Następnie formularz ten należy przesłać drogą elektroniczną (on-line) poprzez stronę UZP. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wygenerowanego przez system UZP sprawozdania z numerem referencyjnym. Na formularzu nie należy wypełniać pól: „nr referencyjny nadany przez UZP” oraz „data”, ponieważ zostaną one automatycznie wypełnione przez system UZP. Będzie to widoczne na wydruku sprawozdania wygenerowanym przez system UZP. Numer referencyjny nadawany jest automatycznie w momencie przesłania formularza drogą elektroniczną do bazy UZP. Jest on potwierdzeniem, że sprawozdanie w tej wersji wpłynęło do adresata. I takie właśnie sprawozdanie wygenerowane przez system UZP z numerem referencyjnym i podpisane przez kierownika zamawiającego należy pocztą lub faksem przesłać do UZP.

 

Sprawozdanie podzielone jest na dwie grupy: pierwsza dotyczy zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, druga – zamówień sektorowych – wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Niezależnie od podziału na powyższe grupy sprawozdanie składane przez zamawiającego zawiera:

 

– nazwę zamawiającego,

– adres,

– REGON i NIP,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów,

– oznaczenie rodzaju zamawiającego i głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne