Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Opłaty skarbowe

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    pełnomocnictwo

Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wnoszenia opłat skarbowych. Zamiast kupować znaki opłaty skarbowej, wystarczy teraz zapłacić określoną kwotę gotówką lub przelać na konto danej instytucji. Nie są to jednak jedyne zmiany.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – DzU z 2006 r., nr 225, poz. 1635 (dalej: uops). Przynosi ona wiele zmian i nowych uregulowań. Uważam, że powinniśmy jak najszybciej zapoznać się z nowymi przepisami i rzetelnie informować naszych potencjalnych wykonawców o nowych uregulowaniach, które w części dotyczącej czynności związanych z zamówieniami publicznymi są dla nich bardziej korzystne niż poprzednie. Nowe przepisy zmuszą też do zmiany niektórych przyzwyczajeń, zwłaszcza pracowników administracji publicznej.

Kto i kiedy wnosi opłatę

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 uops, opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

 

  1. czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydawane na wniosek zaświadczenia,
  3. wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).

 

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Tak sformułowany zapis powoduje, iż np. pełnomocnictwo załączone do oferty nie musi być opłacone opłatą skarbową. W moim przekonaniu sprawy z zakresu postępowań o zamówienie publiczne nie mieszczą się w pojęciu „w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym” ani też „w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej”. Zwracam jednak uwagę na to, iż jest to moje zdanie i musimy monitorować informacje z Ministerstwa Finansów, czy przypadkiem nie znajdziemy się w sytuacji konieczności zmiany tego stanowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne