Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 3)

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Adam Przybylski
Tagi:    oświadczenie
Autor: B. Brosz

Prowadzenie dokumentacji, kierowanie pracami budowlanymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót, a w razie stwierdzenia zagrożenia wstrzymanie prac, czyli prawa i obowiązki kierownika budowy.

Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), uznawane jest za samodzielną funkcję techniczną. Takie funkcje mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zarówno odpowiednie wykształcenie techniczne, jak i odpowiednią praktykę zawodową. Funkcję kierownika budowy (robót) może pełnić osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Pb), jest wpisana w drodze decyzji do centralnego rejestru oraz zgodnie z odrębnymi przepisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Przedmiotowe zaświadczenie winno być na dany rok aktualizowane, gdyż bez ważnego zaświadczenia izby samorządu zawodowego nie można wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Wymogi formalno-prawne do uzyskania uprawnień budowlanych zostały określone w art. 14 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 Pb. Przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. z w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU z 2005 r., nr 96, poz. 817) precyzują szczegółowo, jakie czynności techniczne mogą być wykonywane przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, a jakie, jeżeli dana osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w określonych specjalnościach.

Zgodnie z art. 24 Pb łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne