Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Gwarancja najlepszej jakości

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Katarzyna Godlewska
Tagi:    kontrola

System HACCP jest instrumentem mającym pomóc przedsiębiorstwom z sektora spożywczego w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa żywności.

Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy – Hazard Analises and Critical Control Point – czyli analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny. System ten powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku, niejako na zamówienie NASA. Chodziło o zagwarantowanie bezpiecznej żywności dla kosmonautów. System szybko się upowszechnił i od lat 80. jest uznany, opisany i zalecany przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (FAO – Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, WHO – Światowa Organizacja Zdrowia).

W czterech rozporządzeniach

Po wybuchu w latach 90. XX w. afer związanych z BSE i dioksynami w Unii Europejskiej spadło zaufanie konsumentów do produkowanej żywności oraz instytucji zajmujących się nadzorem nad jej bezpieczeństwem. Zaistniała wówczas potrzeba zharmonizowania prawa żywnościowego tak, by we wszystkich krajach członkowskich zapewnić jednakowy poziom ochrony konsumenta, jednakowe zasady dla przedsiębiorców, by nie ograniczać wolnego handlu w obszarze Unii oraz zapewnić jednolite zasady kontroli producentów i operatorów przez urzędowe kontrole żywności (w Polsce urzędową kontrolę żywności prowadzą: inspekcja sanitarna oraz weterynaryjna, w mniejszym stopniu inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i inspekcja handlowa).

 

Krokiem w stronę nowego podejścia do bezpieczeństwa żywności było wydanie w styczniu 2002 r. rozporządzenia 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kolejne rozporządzenia zostały wydane w kwietniu 2004 r., przy czym weszły w życie 1 stycznia 2006 r. Są to 4 rozporządzenia nazywane pakietem higienicznym:

 

– 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych,

– 853/04 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,

– 854/04 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

– 882/04 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne