Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 02-03-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


Spalanie odpadów medycznych

Sygn. akt UZP/ZO/0-1861/06


Spółka z o.o. wniosła protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i utylizację odpadów medycznych.

 

Protestujący zarzucił zamawiającemu, że wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy X, która powinna zostać wykluczona z udziału w postępowaniu.

 

Przedmiotem zamówienia objęta była utylizacja odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych (zakaźnych), unieszkodliwionych metodą termicznej obróbki odpadów w spalarni jako zakaźne odpady medyczne. Taki wymóg wynika wprost z art. 42 ust. 1a ustawy o odpadach. Wykonawca X w ofercie wskazał, że odpady te unieszkodliwiać będzie przez autoklawowanie, czyli metodą inną niż spalanie odpadów. Zdaniem protestującego oznaczało to, że wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie posiada stosownych uprawnień do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poprzez ich spalanie i dlatego powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający protest oddalił i stwierdził, że firma X spełnia formalne warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, powołując się na opinię ministra środowiska, iż wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów decyzje, w których zezwolono na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych w inny sposób niż przez spalanie, zachowują swoją moc. Spółka z o.o. wniosła więc odwołanie.

 

Zespół arbitrów stwierdził, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż przez spalanie w spalarniach odpadów. Przepis ten obowiązuje od 13 października 2005 r. W ustawie brak jest przepisów przejściowych pozwalających na uznanie, że udzielone przed wejściem w życie ustawy zezwolenia na unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób jest prawnie dopuszczalne. Oznacza to, że wykonawcy prowadzący działalność w tym zakresie powinni dostosować sposób unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych do wymagań ustawy.

 

Z oferty złożonej przez firmę X nie wynika, aby udokumentowała on sposób unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przywołanym artykułem. Ponadto, arbitrzy niezależnie od zarzutów odwołania wzięli pod uwagę z urzędu okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania, gdyż uznali, że ogłoszenie o zamówieniu nie spełniało minimalnych wymagań wynikających z art. 45 Pzp, a niektóre jego zapisy były inne niż zapisy siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne