Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 02-03-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


Spalanie odpadów medycznych

Sygn. akt UZP/ZO/0-1861/06


Spółka z o.o. wniosła protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i utylizację odpadów medycznych.

 

Protestujący zarzucił zamawiającemu, że wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy X, która powinna zostać wykluczona z udziału w postępowaniu.

 

Przedmiotem zamówienia objęta była utylizacja odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych (zakaźnych), unieszkodliwionych metodą termicznej obróbki odpadów w spalarni jako zakaźne odpady medyczne. Taki wymóg wynika wprost z art. 42 ust. 1a ustawy o odpadach. Wykonawca X w ofercie wskazał, że odpady te unieszkodliwiać będzie przez autoklawowanie, czyli metodą inną niż spalanie odpadów. Zdaniem protestującego oznaczało to, że wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie posiada stosownych uprawnień do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poprzez ich spalanie i dlatego powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający protest oddalił i stwierdził, że firma X spełnia formalne warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, powołując się na opinię ministra środowiska, iż wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów decyzje, w których zezwolono na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych w inny sposób niż przez spalanie, zachowują swoją moc. Spółka z o.o. wniosła więc odwołanie.

 

Zespół arbitrów stwierdził, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż przez spalanie w spalarniach odpadów. Przepis ten obowiązuje od 13 października 2005 r. W ustawie brak jest przepisów przejściowych pozwalających na uznanie, że udzielone przed wejściem w życie ustawy zezwolenia na unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób jest prawnie dopuszczalne. Oznacza to, że wykonawcy prowadzący działalność w tym zakresie powinni dostosować sposób unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych do wymagań ustawy.

 

Z oferty złożonej przez firmę X nie wynika, aby udokumentowała on sposób unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przywołanym artykułem. Ponadto, arbitrzy niezależnie od zarzutów odwołania wzięli pod uwagę z urzędu okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania, gdyż uznali, że ogłoszenie o zamówieniu nie spełniało minimalnych wymagań wynikających z art. 45 Pzp, a niektóre jego zapisy były inne niż zapisy siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne