Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Protest na wybór trybu

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Andrzej Panasiuk

Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia.

Wliteraturze przedmiotu stanowisko co do istoty przetargu nie było jednolite. Zdaniem T. Grzeszczyka, przetarg jest jednym ze sposobów zawarcia umowy1. W dalszej części swojego opracowania T. Grzeszczyk stwierdza jednak, że podstawową funkcją przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego2. To niejednolite stanowisko wynikało z funkcji procedur zamówień publicznych, wyodrębniających dwie fazy procesu zamówienia: fazę przetargu jako procedury zmierzającej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz fazę czynności technicznych, zmierzających do zawarcia kontraktu w sprawie zamówienia publicznego3. Inni autorzy wskazywali na przetarg jako podstawowy instrument zmierzający do zawarcia umowy, czyli obejmujący zarówno fazę wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też sam etap prowadzący do zawarcia kontraktu w sprawie zamówienia publicznego. I tak np. W. Jaślan do zakresu czynności przetargowych kwalifikuje takie sprawy, jak:

 

  • składanie ofert i terminy związania oraz zmiany treści umowy,
  • wadium i formy jego wnoszenia,
  • otwarcie ofert,
  • wybór oferty najkorzystniejszej4,
  • czynności związane z zawarciem umowy.

 

Jak widać, już sam fakt konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia wymuszał na zamawiającym określone zachowanie. Samo przeprowadzenie postępowania przetargowego wpływało na sposób, w jaki miały być wydatkowane określone środki finansowe przeznaczone na realizację danego zamówienia. Co prawda w trakcie realizacji procedur udzielanego zamówienia publicznego mogło dojść do licznych nadużyć, mogących zniweczyć cel prowadzonego postępowania, jakim jest jak najbardziej efektywne udzielenie zamówienia. Cel ten może być również zrealizowany przy użyciu trybów zamkniętych niekonkurencyjnych udzielenia zamówienia publicznego, takich jak negocjacje bez ogłoszenia czy też zamówienie z wolnej ręki. Zatem niezmiernie istotnym elementem wyznaczającym ramy określonego zachowania zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego będzie również odpowiedni wybór trybu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne