Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Klauzule waloryzacyjne

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Zbigniew Popek
Tagi:    robota budowlana   siwz   fidic
Autor: P. Kanarek

Zamawiający powinien uwzględnić waloryzację na etapie tworzenia specyfikacji i zamieścić taką informację przy opisie sposobu obliczenia ceny oferty lub określić, jak często wykonawca będzie mógł jej dokonywać lub/i w jakich odstępach czasu.

Aby zrozumieć problem waloryzacji, należy sięgnąć do wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. Nie wgłębiając się w szczegóły należy zauważyć, że waloryzacja to ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie systemu pieniężnego. Zakłada ona, że świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką wierzytelność posiadała w chwili jej powstania. A zatem, jeżeli nastąpi zmiana siły nabywczej pieniądza, wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą sumę pieniężną. Należy jednak pamiętać, że waloryzacja odnosi się wyłącznie do zobowiązań pieniężnych, w których mija pewien okres między powstaniem a wygaśnięciem wierzytelności. Koncepcja waloryzacji jest dopuszczana jednak jako wyjątek, gdyż ta zasada nominalizmu ma walor zasady prawa. Zgodnie bowiem z art. 358¹ § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) spełnienie świadczenia ze zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Polski kc w zakresie zobowiązań pieniężnych wyróżnia trzy zasady.

 

1. Zasada walutowości

 

Sprowadza się w sumie do tego, że zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, z wyjątkami. Zmierza ona do ochrony pieniądza polskiego, przeciwdziałając wypieraniu go przez inne waluty. Wyjątek wprowadza prawo dewizowe. Zasada walutowości zachowuje znaczenie wyłącznie w krajowym obrocie dwustronnie profesjonalnym. 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne