Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Klauzule waloryzacyjne

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Zbigniew Popek
Tagi:    robota budowlana   siwz   fidic
Autor: P. Kanarek

Zamawiający powinien uwzględnić waloryzację na etapie tworzenia specyfikacji i zamieścić taką informację przy opisie sposobu obliczenia ceny oferty lub określić, jak często wykonawca będzie mógł jej dokonywać lub/i w jakich odstępach czasu.

Aby zrozumieć problem waloryzacji, należy sięgnąć do wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. Nie wgłębiając się w szczegóły należy zauważyć, że waloryzacja to ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie systemu pieniężnego. Zakłada ona, że świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką wierzytelność posiadała w chwili jej powstania. A zatem, jeżeli nastąpi zmiana siły nabywczej pieniądza, wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą sumę pieniężną. Należy jednak pamiętać, że waloryzacja odnosi się wyłącznie do zobowiązań pieniężnych, w których mija pewien okres między powstaniem a wygaśnięciem wierzytelności. Koncepcja waloryzacji jest dopuszczana jednak jako wyjątek, gdyż ta zasada nominalizmu ma walor zasady prawa. Zgodnie bowiem z art. 358¹ § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) spełnienie świadczenia ze zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Polski kc w zakresie zobowiązań pieniężnych wyróżnia trzy zasady.

 

1. Zasada walutowości

 

Sprowadza się w sumie do tego, że zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, z wyjątkami. Zmierza ona do ochrony pieniądza polskiego, przeciwdziałając wypieraniu go przez inne waluty. Wyjątek wprowadza prawo dewizowe. Zasada walutowości zachowuje znaczenie wyłącznie w krajowym obrocie dwustronnie profesjonalnym. 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne