Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Krzysztof Sobieralski
Autor: B. Brosz

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego.

Pojęcie pasa drogowego należy odnosić do dróg publicznych. W zależności od kategorii wyróżnia się: drogi krajowe (których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), drogi wojewódzkie (których zarządcą jest zarząd województwa), drogi powiatowe (których zarządca jest zarząd powiatu) oraz drogi gminne (których zarządcą jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

 

Niejednokrotnie konieczność zajęcia pasa drogowego zachodzi w związku z prowadzoną inwestycją, np. budową czy rozbudową istniejących w pasie drogowym urządzeń, ułożeniem lub wymianą instalacji, dociepleniem budynku itp. Stosownie do art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r., nr 204, poz. 2086 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w formie decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia zarządcy drogi lub za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego określonego w decyzji wymierza się – również w drodze decyzji administracyjnej – grozi karą pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty podstawowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne