Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Najpopularniejsze tryby

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: fot. Ingram Publishing

W jaki sposób krok po kroku przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać.

Co łączy przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem? Ich popularność wśród zamawiających znacznie wzrosła wraz z wprowadzeniem obowiązku zamieszczania w przetargu nieograniczonym siwz na stronie internetowej wraz z całą dokumentacją projektową oraz specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych. Zważywszy zatem na fakt, iż przetarg ograniczony jest drugim obok przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego i może być stosowany bez żadnego uzasadnienia, a negocjacje z ogłoszeniem są najbardziej konkurencyjnym trybem udzielenia zamówienia spośród wszystkich procedur negocjacyjnych, zamawiający wykorzystują je zamiennie. Nie bez znaczenia jest też fakt umieszczenia wśród przesłanek zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem tzw. przesłanki wartościowej, o której mowa w art. 55 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zgodnie z którą tryb ten można zastosować, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. To powoduje, że większość zamawiających może swoje roboty budowlane realizować bez przeszkód właśnie w tym trybie.

PRZETARG OGRANICZONY

1) Sporządzenie i zamieszczenie ogłoszenia o przetargu

 

Sposób przygotowywania ogłoszeń i miejsce ich publikacji są takie same jak w przetargu nieograniczonym. Ogłoszenie w tym trybie oprócz warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnianie musi zawierać także ich znaczenie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Dodatkowo należy podać liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, nie mniejszą niż 5 i nie większą niż 20.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne