Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Kontrola uprzednia

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Sylwia Niczyporuk

Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem jest sprawdzenie poprawności prowadzonego postępowania, zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń i możliwość zapobieżenia ich konsekwencjom jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania, czyli przed podpisaniem umowy. W szczególnych przypadkach uniemożliwia zawarcie umowy i tak z góry nieważnej. Przesłanki nieważności umowy enumeratywnie wskazuje art. 146 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Kontroli uprzedniej podlegają wszystkie postępowania, których wartość szacunkowa (lub wartość umowy ramowej, jeżeli celem postępowania jest zawarcie tego rodzaju umowy) dla robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość 20 mln euro, natomiast dla dostaw i usług – 10 mln euro.

 

Postępowanie, które opiszę poniżej, przeprowadzane było przed ubiegłoroczną nowelizacją, kiedy to wspomniane wcześniej kwoty wynosiły odpowiednio 10 i 5 mln euro. Dodatkowo, podlegało również kontroli niezależnego obserwatora, wyznaczonego z listy arbitrów przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Obszerna dokumentacja

Zamawiający – gminna spółka X – ogłosił przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie przebiegu sieci kanalizacyjnej w kilkunastu miejscowościach, a następnie ich wykonanie (kontrakt typu: zaprojektuj i zbuduj), zatem wartość szacunkową tego zamówienia ustalono na podstawie opracowanego wcześniej programu funkcjonalno-użytkowego. Ponieważ wartość szacunkowa umieszczała postępowanie w najwyższych progach, ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne