Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Kontrola uprzednia

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Sylwia Niczyporuk

Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem jest sprawdzenie poprawności prowadzonego postępowania, zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń i możliwość zapobieżenia ich konsekwencjom jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania, czyli przed podpisaniem umowy. W szczególnych przypadkach uniemożliwia zawarcie umowy i tak z góry nieważnej. Przesłanki nieważności umowy enumeratywnie wskazuje art. 146 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Kontroli uprzedniej podlegają wszystkie postępowania, których wartość szacunkowa (lub wartość umowy ramowej, jeżeli celem postępowania jest zawarcie tego rodzaju umowy) dla robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość 20 mln euro, natomiast dla dostaw i usług – 10 mln euro.

 

Postępowanie, które opiszę poniżej, przeprowadzane było przed ubiegłoroczną nowelizacją, kiedy to wspomniane wcześniej kwoty wynosiły odpowiednio 10 i 5 mln euro. Dodatkowo, podlegało również kontroli niezależnego obserwatora, wyznaczonego z listy arbitrów przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Obszerna dokumentacja

Zamawiający – gminna spółka X – ogłosił przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie przebiegu sieci kanalizacyjnej w kilkunastu miejscowościach, a następnie ich wykonanie (kontrakt typu: zaprojektuj i zbuduj), zatem wartość szacunkową tego zamówienia ustalono na podstawie opracowanego wcześniej programu funkcjonalno-użytkowego. Ponieważ wartość szacunkowa umieszczała postępowanie w najwyższych progach, ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne