Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Problemowa dokumentacja

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający – najczęściej z powodu braku odpowiedniej kadry – nie jest w stanie sam sporządzić dokumentacji projektowej przy zamawianiu robót budowlanych, dlatego też powinien zlecać ją osobom, posiadającym uprawnienia budowlane.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

 

Art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, że przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne