Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Problemowa dokumentacja

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający – najczęściej z powodu braku odpowiedniej kadry – nie jest w stanie sam sporządzić dokumentacji projektowej przy zamawianiu robót budowlanych, dlatego też powinien zlecać ją osobom, posiadającym uprawnienia budowlane.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

 

Art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, że przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne