Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Aneksowanie umowy

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Arkadiusz Szyszkowski

Dozwolone są zmiany tych postanowień umowy, które nie były oceniane za pomocą kryteriów oceny ofert, o ile nie są niekorzystne dla zamawiającego i nie zależą od żadnej ze stron.

Dopuszczalność zmiany (aneksowania) umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zagadnieniem złożonym. Z jednej strony bowiem umowy, w szczególności wieloletnie, podlegają prawom gospodarki rynkowej i powinny ulegać ewolucji wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Nie ma przy tym znaczenia, że dana umowa została zawarta w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ponieważ umowy w sprawie zamówienia publicznego są częścią obrotu gospodarczego i podlegają takim samym regułom, jak pozostałe zobowiązania. Zachowanie niezmiennych postanowień umowy wieloletniej, bez względu na podstawę prawną jej zawarcia, jest niezwykle trudne, niekiedy wręcz niemożliwe.

 

Z drugiej strony, dopuszczalność dokonywania zmian w umowach zawieranych w oparciu o zapisy Pzp jest ograniczona treścią art. 144 tejże ustawy. Regulacje Pzp w tym zakresie stanowią istotne ograniczenie zasady swobody umów, dopuszczającej praktycznie nieograniczone zmiany postanowień zawartej umowy.

 

Zawężenie to jest zrozumiałe, ponieważ Pzp jest aktem prawnym, który poprzez ściśle sformalizowane procedury służy racjonalizacji zakupów dokonywanych ze środków publicznych. Pełna swoboda zmiany treści umowy skutkowałaby zupełną bezcelowością stosowania trybów udzielania zamówienia, skoro i tak wyłącznie wola stron byłaby podstawą przekształcania treści zawartej już umowy.

 

Sposób zredagowania wskazanego przepisu („zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy (…)”) wydaje się sugerować bardzo restrykcyjne ograniczenia posunięte do granic zakazu absolutnego. Bliższa analiza przepisu wskazuje, że granice dopuszczalności zmian wyznaczone jego treścią są stosunkowo szerokie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne