Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Zerowa wycena

Zorganizowaliśmy postępowanie na robotę budowlaną, gdzie do siwz załączyliśmy odpowiednią dokumentację projektową i przedmiar robót. Oczekiwaliśmy, że wykonawca, zgodnie z przedmiarem robót, przygotował swój kosztorys ofertowy. Jeden z wykonawców w dwóch miejscach naszego przedmiaru, a w zasadzie swojego kosztorysu, wpisał koszt zero. Czy taka oferta podlega odrzuceniu?

 

Jest to dość często pojawiający się problem i ze smutkiem muszę stwierdzić, że spotykam się ze skrajnymi interpretacjami nawet przez zespoły arbitrów. Dzieje się to zwłaszcza wtedy, gdy cena oferty ma być ceną ryczałtową. Uważam jednak, że przy wycenie przedmiaru robót, czyli gdy posługujemy się uproszczonym kosztorysem, każda z pozycji musi zostać wyceniona.


Ceny wpisane do kosztorysu powinny być realne. Co prawda, przy ewentualnym ustaleniu, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, nie możemy brać pod uwagę pojedynczych pozycji, ale całą wartość oferty. Wycena pozycji powinna odzwierciedlać rzeczywistość i technologię przyjętą przez wykonawcę. Uważam, że przy wycenie przedmiaru robót nie może być wpisane zero lub by pozycja ta była całkowicie pominięta. W razie zaistnienia takiej sytuacji oferta powinna podlegać odrzuceniu.


Zasady udzielania prokury

Jak wygląda kwestia pełnomocnictwa podczas składania ofert przez spółkę cywilną? Czy musi zostać załączone pełnomocnictwo, czy może wystąpić prokura?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne