Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Podmioty (nie)podlegające ustawie?

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Agnieszka Olszewska

Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami.

Kto jest zamawiającym sektorowym? W jakim zakresie i od jakich progów obowiązuje go stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Co to są prawa wyłączne lub szczególne? Kiedy zamawiający sektorowy stosuje ustawę na zasadach ogólnych? W oparciu o jakie przepisy należy udzielać zamówień o charakterze mieszanym, które tylko w części udzielane są w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej?

 

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl artykułów mających na celu znalezienie odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań przybliżających regulacje prawne oraz praktyki związane z udzielaniem zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.

Klasyczni i sektorowi

Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm. – dalej: Pzp) obejmuje dwie grupy zamawiających.

 

  1. Pierwszą grupę zamawiających można określić jako zamawiający klasyczni. W szczególności są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. Podmioty te stosują ustawę na zasadach ogólnych.
  2. Drugą grupą są tzw. zamawiający sektorowi, którzy – udzielając zamówień związanych z działalnością sektorową – zobowiązani zostali do stosowania ustawy na zasadach określonych dla zamówień sektorowych. Są też zamawiający sektorowi, którzy udzielając zamówień niezwiązanych z działalnością sektorową, stosują ustawę w taki sam sposób, jak zamawiający klasyczni, tj. na zasadach ogólnych. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel przybliżenie tych regulacji.

 

Doświadczenie krajów Unii Europejskiej pokazało, że konieczna stała się koordynacja udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. Obszar tych sektorów charakteryzuje bowiem to, iż działają w nich podmioty, które na podstawie nadanego im przez władze państwowe szczególnego lub wyłącznego prawa prowadzenia działalności albo prawa do wykorzystywania danego obszaru geograficznego (koncesje, zezwolenia) posiadają pozycję zbliżoną do pozycji przedsiębiorstw państwowych. Ze względu na wpływ, jaki wywierają na nie władze państwowe lub samorządowe (kontrola prowadzonej działalności, dowolność w przyznawaniu specjalnych lub szczególnych praw, zgoda na kontynuację korzystania z nich), są one podatne na presję z tej strony i nie zawsze ich postępowanie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji (A. Sołtysińska w: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej, red. M. Lemke, Wprowadzenie, str. 11, Urząd Zamówień Publicznych 2000 r.). Z uwagi na to oraz potrzebę zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynków w tych sferach aktywności gospodarczej dla swobodnego przepływu towarów i usług, ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (DzU nr 76, poz. 813) poszerzyła zakres podmiotowy ustawy o prywatne przedsiębiorstwa działające w sektorach: wydobywczym, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. Obecne regulacje Pzp w tym zakresie są wynikiem dostosowania naszych przepisów krajowych do przepisów dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzUrz WE L134/1 z 30.04.2004 r.).

Obowiązek stosowania ustawy w zakresie udzielania zamówień sektorowych przez prywatnych przedsiębiorców powstaje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne