Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kolejna nowelizacja

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Elżbieta Sobczuk
Tagi:    wadium   zwrot wadium   siwz

Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

W piątek, 13 kwietnia br., sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), przyjmując ostatecznie w wyniku głosowania 18 z 19 senackich poprawek do projektu ustawy. Celem obecnej nowelizacji jest przede wszystkim zreformowanie systemu środków ochrony prawnej w zakresie rozpatrywania odwołań, co w konsekwencji ma – zdaniem ustawodawcy – uprościć i przyspieszyć proces udzielania zamówień oraz wpłynąć na sprawniejsze wykorzystanie przez Polskę przyznanych jej środków z funduszy strukturalnych.

 

  • Podniesienie progów

 

Znowelizowana ustawa podnosi przede wszystkim podstawowy próg – od którego powstaje obowiązek jej stosowania – z 6 tys. euro do 14 tys. euro (art. 4 pkt 8 Pzp) i likwiduje próg 60 tys. euro poprzez uchylenie art. 4a Pzp.

 

Konsekwencją podniesienia tego najniższego progu jest podwyższenie z 60 tys. euro do wartości wynikających z dyrektyw progu, poniżej którego stosowana będzie tzw. procedura uproszczona. Tak więc w postępowaniach od 14 tys. euro do progów unijnych (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) zamawiający będą samodzielnie zamieszczać, a nie jak obecnie przekazywać prezesowi UZP, wszystkie ogłoszenia w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Dzięki temu ogłoszenia będą dostępne zaraz po wprowadzeniu przez zamawiającego informacji, a zatem już tego samego dnia. Od tej daty liczyć się będą terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

 

  • Krótsze terminy

 

Terminy na składanie wniosków lub ofert będą krótsze niż obecnie, w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego (art. 43 ust.1 Pzp). W przypadku dostaw lub usług terminy uległy skróceniu z 14 do 7 dni, zaś w przypadku robót budowlanych z 30 do 20 dni. Natomiast w trybie przetargu ograniczonego krótszy będzie termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne. Obecnie wynosi on 15 dni od dnia ogłoszenia i zostaje skrócony do 7 dni (art. 49 ust.1 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne