Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kolejna nowelizacja

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Elżbieta Sobczuk
Tagi:    wadium   zwrot wadium   siwz

Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

W piątek, 13 kwietnia br., sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), przyjmując ostatecznie w wyniku głosowania 18 z 19 senackich poprawek do projektu ustawy. Celem obecnej nowelizacji jest przede wszystkim zreformowanie systemu środków ochrony prawnej w zakresie rozpatrywania odwołań, co w konsekwencji ma – zdaniem ustawodawcy – uprościć i przyspieszyć proces udzielania zamówień oraz wpłynąć na sprawniejsze wykorzystanie przez Polskę przyznanych jej środków z funduszy strukturalnych.

 

  • Podniesienie progów

 

Znowelizowana ustawa podnosi przede wszystkim podstawowy próg – od którego powstaje obowiązek jej stosowania – z 6 tys. euro do 14 tys. euro (art. 4 pkt 8 Pzp) i likwiduje próg 60 tys. euro poprzez uchylenie art. 4a Pzp.

 

Konsekwencją podniesienia tego najniższego progu jest podwyższenie z 60 tys. euro do wartości wynikających z dyrektyw progu, poniżej którego stosowana będzie tzw. procedura uproszczona. Tak więc w postępowaniach od 14 tys. euro do progów unijnych (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) zamawiający będą samodzielnie zamieszczać, a nie jak obecnie przekazywać prezesowi UZP, wszystkie ogłoszenia w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Dzięki temu ogłoszenia będą dostępne zaraz po wprowadzeniu przez zamawiającego informacji, a zatem już tego samego dnia. Od tej daty liczyć się będą terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

 

  • Krótsze terminy

 

Terminy na składanie wniosków lub ofert będą krótsze niż obecnie, w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego (art. 43 ust.1 Pzp). W przypadku dostaw lub usług terminy uległy skróceniu z 14 do 7 dni, zaś w przypadku robót budowlanych z 30 do 20 dni. Natomiast w trybie przetargu ograniczonego krótszy będzie termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne. Obecnie wynosi on 15 dni od dnia ogłoszenia i zostaje skrócony do 7 dni (art. 49 ust.1 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne