Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Aukcja elektroniczna

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    aukcja elektroniczna   linux   windows

Możliwość rywalizowania przez wykonawców w czasie rzeczywistym o udzielenie zamówienia zwiększa konkurencyjność postępowań i zapewnia istotne oszczędności. Jakie są zatem zasady związane z aukcjami elektronicznymi?

Aukcja elektroniczna została implementowana do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, z dyrektywy 2004/18/WE, w której zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 7 aukcja oznacza powtarzalny proces, obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert i umożliwiający ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny. Definicja ta została przeniesiona na grunt polskiego systemu zamówień publicznych.

Możliwości zastosowania aukcji elektronicznej

Regulacje dotyczące zastosowania i sposobu prowadzenia aukcji zostały zawarte w art. 91a–91c pzp. Zgodnie z nimi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty (z wyłączeniem zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej) zamawiający mają możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej, jednakże pod rygorem spełnienia łącznie trzech określonych przez ustawodawcę warunków. Dwa z nich, do wypełnienia jeszcze przed wszczęciem postępowania, dotyczą wyboru trybu udzielenia zamówienia i przewidzenia aukcji w ogłoszeniu o zamówieniu. Aukcja, jako swoistego rodzaju dogrywka w zakresie określonego przez zamawiającego kryterium oceny ofert, może być wykorzystana wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach wszczętych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 pzp. Trzeci warunek, już po dokonaniu oceny ofert, wymaga złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu. Stosując aukcję, nie mają zastosowania przepisy art. 91 ust. 4–6 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne