Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Aukcja elektroniczna

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    aukcja elektroniczna   linux   windows

Możliwość rywalizowania przez wykonawców w czasie rzeczywistym o udzielenie zamówienia zwiększa konkurencyjność postępowań i zapewnia istotne oszczędności. Jakie są zatem zasady związane z aukcjami elektronicznymi?

Aukcja elektroniczna została implementowana do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, z dyrektywy 2004/18/WE, w której zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 7 aukcja oznacza powtarzalny proces, obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert i umożliwiający ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny. Definicja ta została przeniesiona na grunt polskiego systemu zamówień publicznych.

Możliwości zastosowania aukcji elektronicznej

Regulacje dotyczące zastosowania i sposobu prowadzenia aukcji zostały zawarte w art. 91a–91c pzp. Zgodnie z nimi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty (z wyłączeniem zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej) zamawiający mają możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej, jednakże pod rygorem spełnienia łącznie trzech określonych przez ustawodawcę warunków. Dwa z nich, do wypełnienia jeszcze przed wszczęciem postępowania, dotyczą wyboru trybu udzielenia zamówienia i przewidzenia aukcji w ogłoszeniu o zamówieniu. Aukcja, jako swoistego rodzaju dogrywka w zakresie określonego przez zamawiającego kryterium oceny ofert, może być wykorzystana wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach wszczętych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 pzp. Trzeci warunek, już po dokonaniu oceny ofert, wymaga złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu. Stosując aukcję, nie mają zastosowania przepisy art. 91 ust. 4–6 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne