Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Sprawozdanie z działalności RIO

02-09-2020
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku”. Część sprawozdania dotyczy wydatkowania środków publicznych w następstwie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazuje, że w 2019 r. stwierdzono 1192 przypadki nieprawidłowości, stanowiące 10,1% łącznej liczby postępowań. Najpoważniejsze i najliczniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
 
  • ustalania, pobierania lub zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • określenia zasad wnoszenia wadium lub zwrotu i zatrzymania wadium;
  • nieustalenia lub niewłaściwego ustalenia wartości zamówienia;
  • niesporządzenia lub nieprawidłowego sporządzenia protokołu postępowania;
  • nieprawidłowego sporządzenia ogłoszenia;
  • braku lub niewłaściwej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • błędów w informowaniu o wynikach postępowania;
  • naruszenia obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu i o zawarciu umowy.
 
Pełna treść sprawozdania dostępna jest na: tinyurl.com/sprawozd-RIO.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne