Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Sprawozdanie z działalności RIO

02-09-2020
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku”. Część sprawozdania dotyczy wydatkowania środków publicznych w następstwie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazuje, że w 2019 r. stwierdzono 1192 przypadki nieprawidłowości, stanowiące 10,1% łącznej liczby postępowań. Najpoważniejsze i najliczniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
 
  • ustalania, pobierania lub zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • określenia zasad wnoszenia wadium lub zwrotu i zatrzymania wadium;
  • nieustalenia lub niewłaściwego ustalenia wartości zamówienia;
  • niesporządzenia lub nieprawidłowego sporządzenia protokołu postępowania;
  • nieprawidłowego sporządzenia ogłoszenia;
  • braku lub niewłaściwej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • błędów w informowaniu o wynikach postępowania;
  • naruszenia obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu i o zawarciu umowy.
 
Pełna treść sprawozdania dostępna jest na: tinyurl.com/sprawozd-RIO.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne