Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Tarcza 4.0

22-07-2020

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. czwarta tarcza antykryzysowa) została opublikowana 23 czerwca 2020 r. Część regulacji tej ustawy dotyczy rynku zamówień publicznych, określając m.in. rozwiązania w zakresie: – obowiązku dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy;
– braku obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa tzw. progom unijnym lub je przekracza;
– obowiązku dokonywania przez zamawiającego płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek – w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
– możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu
części zamówienia – jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz.

Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronie: dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne