Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pozew o stwierdzenie nieważności umów w ramach PESEL2

02-05-2013

19 kwietnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w ramach realizacji programu PESEL2 przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Centrum Projektów Informatycznych) oraz IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W informacji o wyniku kontroli doraźnej z 21 listopada 2012 r. (znak: UZP/DKUE/KN/25/2012) stwierdzono naruszenia przez zamawiającego dotyczące:

  1. obowiązku zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, mimo iż wartość całego zamówienia jest większa od progu zastosowania przepisów tej ustawy, w następstwie niezgodnego z prawem podziału przez zamawiającego zamówienia na części oraz zaniżenia wartości pierwszej jego części oraz
  2. zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielania kolejnych, trzech części zamówień z powołaniem się na prawa autorskie i doświadczenie wynikające z umowy zawartej bez zastosowania pzp.


Wartość umowy zawartej poza pzp na dostarczenie oprogramowania informatycznego wyniosła około 45 tys. zł, a na jej podstawie udzielono trzy zamówienia w trybie z wolnej ręki na modyfikację dostarczonego oprogramowania o wartości ponad 70 mln zł.

 

(Źródło: UZP)

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne