Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Pozew o stwierdzenie nieważności umów w ramach PESEL2

02-05-2013

19 kwietnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w ramach realizacji programu PESEL2 przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Centrum Projektów Informatycznych) oraz IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W informacji o wyniku kontroli doraźnej z 21 listopada 2012 r. (znak: UZP/DKUE/KN/25/2012) stwierdzono naruszenia przez zamawiającego dotyczące:

  1. obowiązku zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, mimo iż wartość całego zamówienia jest większa od progu zastosowania przepisów tej ustawy, w następstwie niezgodnego z prawem podziału przez zamawiającego zamówienia na części oraz zaniżenia wartości pierwszej jego części oraz
  2. zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielania kolejnych, trzech części zamówień z powołaniem się na prawa autorskie i doświadczenie wynikające z umowy zawartej bez zastosowania pzp.


Wartość umowy zawartej poza pzp na dostarczenie oprogramowania informatycznego wyniosła około 45 tys. zł, a na jej podstawie udzielono trzy zamówienia w trybie z wolnej ręki na modyfikację dostarczonego oprogramowania o wartości ponad 70 mln zł.

 

(Źródło: UZP)

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne