Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jawne otwarcie ofert a zagrożenie epidemiczne

01-04-2020
Rys. B.Brosz

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania dotyczące możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert w sposób jawny i z udziałem wykonawców.

W celu rozwiania wątpliwości związanych z tą kwestią UZP poinformował na swojej stronie internetowej o możliwości wykorzystania w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego transmisji online z otwarcia ofert, która – zdaniem Urzędu – w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnictwa w transmisji online – i podaniu uprzedniej informacji o tej transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów pzp.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne