Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jawne otwarcie ofert a zagrożenie epidemiczne

01-04-2020
Rys. B.Brosz

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania dotyczące możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert w sposób jawny i z udziałem wykonawców.

W celu rozwiania wątpliwości związanych z tą kwestią UZP poinformował na swojej stronie internetowej o możliwości wykorzystania w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego transmisji online z otwarcia ofert, która – zdaniem Urzędu – w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnictwa w transmisji online – i podaniu uprzedniej informacji o tej transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów pzp.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne