Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jawne otwarcie ofert a zagrożenie epidemiczne

01-04-2020
Rys. B.Brosz

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania dotyczące możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert w sposób jawny i z udziałem wykonawców.

W celu rozwiania wątpliwości związanych z tą kwestią UZP poinformował na swojej stronie internetowej o możliwości wykorzystania w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego transmisji online z otwarcia ofert, która – zdaniem Urzędu – w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnictwa w transmisji online – i podaniu uprzedniej informacji o tej transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów pzp.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne