Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak wprowadzać zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych?

01-04-2020

W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie zmiany umów mogłaby zachęcić przedsiębiorców do liczniejszego startowania w postępowaniach.

Równocześnie zamawiający wskazywali, że brakuje im przykładów konkretnych klauzul i podnosili, że choć istnieje wiele przykładów negatywnych, to nie są dostępne żadne opracowania dotyczące przykładów pozytywnych – przykładów sformułowań, jakie są dopuszczalne.
 
W odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników rynku zamówień postulaty Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację poświęconą klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym). Są to klauzule umowne stwarzające możliwość przystosowania (adaptacji) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia przez wykorzystanie odpowiednich klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych. Takie właśnie klauzule znajdują się w opracowaniu zamieszczonym na tinyurl.com/kl-adaptacyjne.
 
UZP zachęca do korzystania z tych praktycznych przykładów i do uwzględniania klauzul przeglądowych na etapie przygotowywania postępowania.

 

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne