Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Modernizacja dróg łączących Polskę i Słowację

31-12-2019

O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim pograniczu. Za tę kwotę zostanie zmodernizowanych 38 km dróg. Środki pochodzą z programu Interreg Polska–Słowacja.

 

O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim pograniczu. Za tę kwotę zostanie zmodernizowanych 38 km dróg. Środki pochodzą z programu Interreg Polska–Słowacja. Decyzję o przeznaczeniu pieniędzy podjął polsko-słowacki Komitet Monitorujący programu, który obradował w Rzeszowie 10–11 grudnia 2019 r. Inwestycje drogowe poprawią stan techniczny nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu między sąsiednimi krajami, a także wpłyną na skrócenie czasu przejazdu w kierunku sieci TEN-T. Zwiększy się również komfort podróżujących po pograniczu i odwiedzających tutejsze atrakcje.
Komitet Monitorujący zajął się także sprawą uelastycznienia dla polskich beneficjentów zasad dotyczących rozliczenia zakończonego projektu. Beneficjenci będą mogli teraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zakończyć część finansową projektu w terminie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu rzeczowym. Jest to szczególnie istotne, gdy w sytuacjach niezależnych od beneficjenta niemożliwe jest finansowe zakończenie projektu w terminie określonym w podręczniku, np. w wyniku wyroku sądu, który nastąpił już po upłynięciu 30 dni od zakończenia rzeczowego projektu. Słowaccy beneficjenci mają taką możliwość m.in. na podstawie ustawy nr 513/1991.
Komitet Monitorujący ustalił także ostateczny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektów w osiach priorytetowych na 31 grudnia 2022 roku.
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne