Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Raport o stanie polskiego rynku PPP

29-05-2019

Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za okres od 2009 do 31 marca 2019 r., zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

 

Raport przygotowano na podstawie: Bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP – która jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce i zawiera aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, jak i tych planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie; Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami – która przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. Więcej informacji na stronie www.ppp.gov.pl.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne