Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25-04-2019
Rys. B. Brosz

18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Akt ten określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) oraz zadania ministra właściwego do spraw gospodarki związane z funkcjonowaniem tego systemu teleinformatycznego i warunki powierzania tych zadań innym podmiotom.

Zamówieniowcy mogą potraktować konieczność wprowadzenia przepisów tej ustawy jako wprawkę przed zmianami, jakie czekają ich po uchwaleniu tzw. dużej nowelizacji pzp.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne