Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Inteligentny Rozwój

04-01-2019

W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15 nowych konkursów na kwotę minimum 1,8 mld zł.

 

W bieżącym roku przedsiębiorcy i jednostki naukowe mogą starać się o dotacje w większości konkursów realizowanych przez PARP. Będą kontynuowane konkursy w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw: „Bony na innowacje dla MŚP”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, „Ochrona własności przemysłowej” i „Design dla przedsiębiorców”. Przedsiębiorcy wdrażający innowacje będą mogli wziąć udział w „Badaniach na rynek”, a zainteresowani międzynarodowym rozwojem firmy we wsparciu MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand”. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (DzU z 2018 r., poz. 1431 ze zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Źródło: poir.parp.gov.pl

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne