Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Prawo do przedsiębiorczości

09 Październik 2018 
W ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”, mającego na celu wsparcie...

Zmiany w wyłączeniach...

09 Październik 2018 
Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie...

Wytyczne MIiR w zakresie...

09 Październik 2018 
W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,...

Zmiany w wyłączeniach stosowania pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

09-10-2018

Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r., poz. 1669).

Zmiana pzp polega na dodaniu do art. 4 pzp punktu 13a, który wprowadza nową przesłankę wyłączającą stosowanie pzp w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 81 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), czyli w zakresie powierzenia spółce celowej, w drodze umowy:

 

  • zarządzania prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej;
  • zarządzania infrastrukturą badawczą.


W ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi zmieniony został natomiast art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e odnoszący się do przesłanki wyłączenia stosowania tej ustawy do umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 155 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Zmiana brzmienia ww. przepisu wynika z potrzeby dostosowania do pojęcia „badania naukowe” wprowadzonego ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do którego do tej pory na gruncie ustawy o umowie koncesji odnoszono się przez określenia: „podstawowe badania” i „badania stosowane”.
Źródło: www.uzp.gov.pl

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne