Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zmiany w wyłączeniach stosowania pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

09-10-2018

Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r., poz. 1669).

Zmiana pzp polega na dodaniu do art. 4 pzp punktu 13a, który wprowadza nową przesłankę wyłączającą stosowanie pzp w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 81 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), czyli w zakresie powierzenia spółce celowej, w drodze umowy:

 

  • zarządzania prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej;
  • zarządzania infrastrukturą badawczą.


W ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi zmieniony został natomiast art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e odnoszący się do przesłanki wyłączenia stosowania tej ustawy do umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 155 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Zmiana brzmienia ww. przepisu wynika z potrzeby dostosowania do pojęcia „badania naukowe” wprowadzonego ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do którego do tej pory na gruncie ustawy o umowie koncesji odnoszono się przez określenia: „podstawowe badania” i „badania stosowane”.
Źródło: www.uzp.gov.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne