Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Wytyczne MIiR w zakresie przygotowania projektów PPP

09-10-2018

W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2017 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP.

Wytyczne są zbiorem praktycznych rekomendacji dotyczących tego, jak krok po kroku przygotować niezbędne analizy, aby decyzja o wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie zamówienia publicznego lub procedury koncesyjnej była właściwa.

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP są pierwszą z trzech publikacji na temat realizacji projektów PPP. Kolejne części Wytycznych będą obejmować opis procedury związanej z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego oraz wzory umów PPP i koncesji ze stosownymi komentarzami. Tom pierwszy Wytycznych wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.ppp.gov.pl.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne