Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Wytyczne MIiR w zakresie przygotowania projektów PPP

09-10-2018

W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2017 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP.

Wytyczne są zbiorem praktycznych rekomendacji dotyczących tego, jak krok po kroku przygotować niezbędne analizy, aby decyzja o wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie zamówienia publicznego lub procedury koncesyjnej była właściwa.

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP są pierwszą z trzech publikacji na temat realizacji projektów PPP. Kolejne części Wytycznych będą obejmować opis procedury związanej z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego oraz wzory umów PPP i koncesji ze stosownymi komentarzami. Tom pierwszy Wytycznych wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.ppp.gov.pl.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne