Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Przesunięcie terminu pełnej elektronizacji

03-09-2018

22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1603 opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Stanowi ona m.in., że pełna elektronizacja postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne i jednocześnie prowadzonych przez zamawiających innych niż centralni zostanie przesunięta o ponad rok w stosunku do pierwotnego terminu – na 1 stycznia 2020 r. Odroczenia dokonano m.in. ze względu na opóźniające się prace nad wdrożeniem docelowego modelu zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu zmian (druk nr 2744), korzyści z ich wprowadzenia są następujące:

  • umożliwienie wykonawcom (w szczególności z sektora MŚP) lepszego przygotowania się do elektronizacji zamówień;
  • zwiększenie szans mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań;
  • zminimalizowanie ryzyka zmniejszenia się liczby ofert w postępowaniach ze względu na nieposiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez mniejszych wykonawców. (Źródło: portalzp.pl)

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne