Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Nie będzie obcinania wadium przy zmowach cenowych

02-04-2013

Resort transportu wycofał się z pomysłu, by stający do pierwszego przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów ryzykowali utratą połowy wadium, gdyby żaden z nich nie zaproponował ceny wyższej niż wywoławcza. Zrobił to na skutek protestu prawników.

Zmiana zaproponowana pod koniec stycznia przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) miała przeciwdziałać zmowom cenowym w przetargach na zakup nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów. Często się bowiem zdarza, że wszyscy uczestnicy pierwszego przetargu wstrzymują się od zaoferowania wyższej ceny niż cena wywoławcza, po to, by organizator musiał ogłosić drugi przetarg, na którym cena wywoławcza będzie niższa. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami cena wywoławcza w drugim przetargu może wynosić nawet i połowę wartości sprzedawanej nieruchomości.

 

Z  tego powodu resort proponował dwie zmiany. Pierwsza miała polegać na tym, że jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny niż cena wywoławcza, to organizator przetargu zatrzyma połowę wniesionego przez każdego z nich wadium. Słowem, stający do przetargu miałby ryzykować utratą połowy wadium. Druga zmiana zmierzała do podwyższenia dopuszczalnej maksymalnej wysokości wadium z 20 proc. do 30 proc. ceny wywoławczej. Propozycja ta pozostaje nadal aktualna, natomiast z pierwszej ministerstwo musiało się wycofać, ponieważ sprzeciw wobec niej zgłosiła znaczna część urzędów opiniujących projekt, łącznie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa i Rządowym Centrum Legislacji.

 

Wszyscy oni wskazywali, że taka zmiana byłaby niezgodna z art. 70[4] kodeksu cywilnego, który nie przewiduje możliwości zmniejszenia zwracanego wadium. Na dodatek Ministerstwo Obrony Narodowej zgłosiło obawy, czy dodatkowo jeszcze nie zniechęciłoby kupujących do stawania w pierwszym przetargu. W efekcie tak czy inaczej sprzedający musiałyby organizować kolejne przetargi i obniżać cenę wywoławczą.

Nadal aktualne pozostały natomiast propozycje MTBiGM zmierzające do obniżenia kosztów ogłoszeń o przetargach. Ministerstwo zaproponowało, by w prasie drukowanej były publikowane tylko zwięzłe informacje o ogłoszeniu przetargu. Natomiast pełna treść ogłoszenia o przetargu ma być publikowana jedynie na stronach internetowych właściwego urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Zdaniem ministerstwa nie wpłynie to na dostępność informacji o przetargach, bo już dziś zdecydowana większość zainteresowanych kupnem szuka informacji w internecie oraz na tablicach ogłoszeniowych w urzędach, a nie w gazetach.

 

Nowelizacja rozporządzenia trafi pod obrady Rady Ministrów. Przed wejściem w życie musi zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne