Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Wyniki badania postrzegania systemu zamówień publicznych przez przedsiębiorców

01-03-2013 Autor: PKPP Lewiatan

Realizując projekt „Wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury", w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", PKPP Lewiatan przeprowadziła wśród przedsiębiorców związanych z branżą infrastruktury ankietę na temat głównych problemów branży.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od maja do października 2012 r. Celem kwestionariusza było zbadanie, jak przedsiębiorcy postrzegają system zamówień publicznych i jego funkcjonowanie oraz w jakich obszarach, ich zdaniem, konieczna jest zmiana praktyki zamówień publicznych albo nawet zmiana przepisów prawa.

 

W ocenie 85% respondentów większość umów zawiera postanowienia, które powodują problemy z interpretacją na etapie realizacji zamówienia, które nie występują na rynku prywatnym. Pozytywną ocenę umów pod tym względem wyraziło 6% badanych. Słabościami są też nadużywanie przez zamawiających formuły wynagrodzenia ryczałtowego oraz praktyka zlecania dodatkowych prac, nieujętych w umowie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia (czyli za darmo).

 

Zdaniem 44% badanych zamawiający zawsze dochodzą kar umownych, a jednocześnie według 13% zamawiający często, lub nawet zawsze, dokładają starań, aby rozwijać zaistniałe problemy bez sięgania do kar umownych. Rygoryzm dochodzenia kar umownych jest problematyczny, ponieważ – w ocenie 89% respondentów – kary są zbyt wysokie i nieadekwatne do szkód poniesionych przez zamawiających.

 

Więcej informacji: www.pkpplewiatan.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne