Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Prawo do przedsiębiorczości

09 Październik 2018 
W ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”, mającego na celu wsparcie...

Zmiany w wyłączeniach...

09 Październik 2018 
Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie...

Wytyczne MIiR w zakresie...

09 Październik 2018 
W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,...

Zamówienia publiczne a przepisy rodo

04-06-2018

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (rozporządzenie o ochronie danych – rodo). Jego przepisy mają zastosowanie także do udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Aby wesprzeć zamawiających i wykonawców w zakresie prawidłowego realizowania nowych obowiązków, Urząd Zamówień Publicznych podjął prace mające na celu opracowanie konkretnych wskazówek i wzorcowych klauzul do stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z regulacjami wynikającymi z rodo.

Prezes UZP powołał zespół zadaniowy, którego celem było odpowiednie przygotowanie UZP i KIO do właściwego wdrożenia nowych regulacji, a także opracowanie praktycznych wytycznych dla zamawiających i wykonawców w zakresie ochrony danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prezes UZP podjął również inicjatywę legislacyjną mającą na celu dostosowanie przepisów pzp i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do wymagań rodo. Propozycje legislacyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, dla którego organem wnioskującym jest Minister Cyfryzacji. Wskazany projekt ustawy jest obecnie procedowany, a w oczekiwaniu na jego uchwalenie UZP opracował wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji rodo.

Więcej informacji na uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne