Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Planowane zmiany legislacyjne

07-05-2018

Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek zamawiających do wdrożenia elektronizacji w zamówieniach publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi odłożenie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE.

Projektowane zmiany zakładają przesunięcie obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na koniec 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego z funkcjonującą centralną Platformą e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług. Zalety powyższego rozwiązania są następujące:

 

  • zwiększa ono szansę na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym do dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zapewnia mniejszym zamawiającym więcej czasu na wdrożenie elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • dywersyfikuje ryzyko zmniejszenia liczby ofert składanych w postępowaniach oraz wzrostu liczby postępowań unieważnianych z powodu braku ważnych ofert, spowodowane np. brakiem posiadania przez mniejszych wykonawców podpisu elektronicznego. (Źródło: uzp.gov.pl) 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne