Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Planowane zmiany legislacyjne

07-05-2018

Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek zamawiających do wdrożenia elektronizacji w zamówieniach publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi odłożenie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE.

Projektowane zmiany zakładają przesunięcie obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na koniec 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego z funkcjonującą centralną Platformą e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług. Zalety powyższego rozwiązania są następujące:

 

  • zwiększa ono szansę na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym do dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zapewnia mniejszym zamawiającym więcej czasu na wdrożenie elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • dywersyfikuje ryzyko zmniejszenia liczby ofert składanych w postępowaniach oraz wzrostu liczby postępowań unieważnianych z powodu braku ważnych ofert, spowodowane np. brakiem posiadania przez mniejszych wykonawców podpisu elektronicznego. (Źródło: uzp.gov.pl) 

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne