Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Raport o karach umownych w zamówieniach

03-04-2018
Rys. B. Brosz

Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar umownych w zamówieniach publicznych.

Raport ten stanowi efekt analizy przeprowadzonej przez UZP na podstawie umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. i jest pierwszym tego typu opracowaniem: kary umowne – jako istotny aspekt realizacji umów w sprawach zamówień publicznych – nie były dotychczas poddawane analizie systemowej.

 

UZP wyraża nadzieję, że wnioski płynące z raportu przyczynią się do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umów w sprawach zamówień publicznych w sposób równomierny, prowadzący do uzyskania najlepszych rezultatów przy realizacji publicznych kontraktów.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne