Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Polityka inwestycyjna Unii Europejskiej

03-04-2018

W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie oświadczyli, że – mimo presji na unijny budżet – projekty budujące spójność między regionami UE muszą pozostać centralnym elementem polityki inwestycyjnej Unii.

Negatywne skutki kryzysu gospodarczego i finansowego zawęziły pole manewru polityki budżetowej, prowadząc do cięć w inwestycjach publicznych zwłaszcza w regionach o niskim wzroście gospodarczym – to diagnoza postawiona przez Parlament w rezolucji (488 głosów za, 90 – przeciw, 114 – wstrzymujących się). Poza ogólnymi priorytetami budżetowymi UE najbiedniejsze regiony potrzebują strategii rozwoju dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Tylko tak uda się zlikwidować luki finansowe i zaoferować mieszkańcom dynamiczne perspektywy rozwoju. Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają więc do tego, by: zdefiniować regiony „słabiej rozwinięte” i lepiej dostosować poziom finansowania na tych obszarach; podnieść poziom kształcenia w celu zmniejszenia bezrobocia; zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do kredytów; wspierać i poprawić zarządzanie instytucjami regionalnymi; wspierać działalność gospodarczą wykorzystującą szczególne uwarunkowania biznesowe regionów słabiej rozwiniętych, w tym zrównoważoną turystykę i rolnictwo. (Źródło: portalsamorzadowy.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne