Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Centrum nauki na stacji PKP

03 Wrzesień 2018 
Samorząd miejski Ostrołęki przekształci część tamtejszego dworca PKP w nowoczesne centrum...

Zaliczki w zamówieniach...

03 Wrzesień 2018 
W ramach wsparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację...

Przesunięcie terminu pełnej...

03 Wrzesień 2018 
22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1603 opublikowana została ustawa z dnia 20...

Wyrok SN dotyczący gwarancji wadialnej dla konsorcjum

02-03-2018

15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok IV CSK 86/17, w którym uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 22 stycznia 2016 r. (XII Ga 697/15) i uchylił zaskarżony wyrok.

 

Z treści wyroku SN wynika, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może być podstawą do wykluczenia konsorcjum z udziału w postępowaniu.

Dotychczas poglądy w zakresie zabezpieczenia oferty wspólnej wykonawców nie były jednolite. Część sądów powszechnych uznawała, że wystarczy wystawienie polisy na jednego z członków konsorcjum (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2016 r., XXIII Ga 2031/15), część instytucji orzekających wyrażała zaś poglądy przeciwne (zob. np. wyrok KIO z 1 lipca 2015 r., KIO 1251/15). Po wyroku Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. należy uznać, że jeśli gwarancja wadialna zostanie wystawiona na pełnomocnika wykonawców wspólnie startujących w przetargu, to jest ona skutecznym zabezpieczeniem ich wspólnej oferty. (Źródło: zamowienia-publiczne.lex.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne