Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

01-02-2018

Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.

Opracowanie stanowi zbiór 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne i prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień.


Część dokumentacji prezentowanych przypadków oparta jest na stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej pzp, część zaś odnosi się do stanu prawnego po tej nowelizacji. Prezentowanych zapisów dokumentacji nie należy zatem traktować jako gotowych wzorców do zastosowania. Celem publikacji nie jest bowiem zaprezentowanie gotowych rozwiązań, ale przedstawienie szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Przez tę publikację UZP wspiera i promuje szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych oraz zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego osiągania takich celów. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne