Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

01-02-2018

Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.

Opracowanie stanowi zbiór 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne i prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień.


Część dokumentacji prezentowanych przypadków oparta jest na stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej pzp, część zaś odnosi się do stanu prawnego po tej nowelizacji. Prezentowanych zapisów dokumentacji nie należy zatem traktować jako gotowych wzorców do zastosowania. Celem publikacji nie jest bowiem zaprezentowanie gotowych rozwiązań, ale przedstawienie szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Przez tę publikację UZP wspiera i promuje szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych oraz zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego osiągania takich celów. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne