Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

01-02-2018

Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach spoczywa na zamawiających zgodnie z art. 98 pzp. Sprawozdania o zamówieniach udzielonych w roku 2017 powinny zostać przekazane do 1 marca 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Przygotowanie i przekazanie rocznego sprawozdania do UZP możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Zamawiający powinni pamiętać przy tym, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na jednostki administracji rządowej. Rozszerzono obowiązek sprawozdawczy na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej, a sposób przekazywania przez te jednostki informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne uległ zmianie – realizacja sprawozdawczości na nowych zasadach dokonywana jest w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zniesiono tym samym dotychczasowy obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych osobnej informacji o stosowaniu klauzul społecznych. Zalecenia w sprawie uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach oraz wzór formularza rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zamieszczone są na stronie uzp.gov.pl. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne