Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

01-02-2018

Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach spoczywa na zamawiających zgodnie z art. 98 pzp. Sprawozdania o zamówieniach udzielonych w roku 2017 powinny zostać przekazane do 1 marca 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Przygotowanie i przekazanie rocznego sprawozdania do UZP możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Zamawiający powinni pamiętać przy tym, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na jednostki administracji rządowej. Rozszerzono obowiązek sprawozdawczy na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej, a sposób przekazywania przez te jednostki informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne uległ zmianie – realizacja sprawozdawczości na nowych zasadach dokonywana jest w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zniesiono tym samym dotychczasowy obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych osobnej informacji o stosowaniu klauzul społecznych. Zalecenia w sprawie uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach oraz wzór formularza rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zamieszczone są na stronie uzp.gov.pl. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne