Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Prawo do przedsiębiorczości

09 Październik 2018 
W ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”, mającego na celu wsparcie...

Zmiany w wyłączeniach...

09 Październik 2018 
Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie...

Wytyczne MIiR w zakresie...

09 Październik 2018 
W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,...

Prace nad budową Portalu e-usług

11-01-2018

4 grudnia 2017 r. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty (szczegółowe informacje z otwarcia ofert można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji). Aktualnie postępowanie znajduje się w fazie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badania i oceny ofert.


Szczegółowe rozwiązania techniczne, zwłaszcza w zakresie integracji Portalu e-Usług zamawiającego z Platformą e-Zamówienia Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Zamówień Publicznych, będą wypracowane w ramach pierwszego i drugiego etapu realizacji zamówienia. Projekt techniczny oraz wypracowany standard usług i danych Platformy powinny zatem być gotowe (zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia) w lutym 2018 r. Oznacza to, że rozwiązania obecnie proponowane na rynku mogą nie spełniać wymagań niezbędnych do komunikowania się z Platformą e-Zamówienia.


Równolegle do prac nad Platformą e-Zamówienia trwają prace nad budową publicznego Portalu e-Usług, z którego zamawiający będą mogli korzystać bezpłatnie. Publiczny Portal e-Usług będzie spełniał minimalne wymagania pozwalające na realizację zobowiązań wynikających z prawa UE w terminie przewidzianym przez prawo. Dostarczenie zamawiającym Publicznego Portalu e-Usług będzie pierwszym krokiem do zbudowania rozwiązania systemowego. Docelowo Portal e-Usług i Platforma e-Zamówień będą zintegrowane ze sobą i przekształcone w krajową platformę zakupową o szerokim zakresie funkcjonalności, dostępnych dla różnorodnych zamawiających. (Źródło: mr.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne