Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Konsultacje Komisji Europejskiej

11-01-2018

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie zawartości nowego przewodnika dotyczącego możliwości i sposobów uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat zakresu i struktury nowego przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Przez prowadzone konsultacje Komisja chciałaby w szczególności uzyskać informacje na temat pożądanego charakteru projektowanego dokumentu oraz zagadnień, jakie powinien on obejmować, a także sposobu zaprezentowania przykładów najlepszych praktyk w obszarze społecznych zamówień publicznych.


W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie społecznych zamówień publicznych – zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym – np. jednostki administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym, sieci instytucji zamawiających, przedsiębiorstwa społeczne/organizacje społeczne, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, ośrodki akademickie, organizacje międzynarodowe oraz wszystkie pozostałe instytucje i osoby zainteresowane tą tematyką.


Interaktywny formularz do przekazania odpowiedzi w ramach konsultacji jest dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_en.

Konsultacje będą trwały do 1 marca 2018 r. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne