Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Współpraca Urzędu Zamówień Publicznych i UOKiK

02-10-2017
Rys. B. Brosz

1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes UOKiK, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzmocnienie efektywności realizacji ustawowych zadań obu organów.

Prezesi Urzędów wyrazili gotowość do: wymiany informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, w szczególności zmów przetargowych; inicjowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym; konsultacji przy opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym; współpracy przy przygotowywaniu propozycji zmian legislacyjnych w przepisach regulujących ochronę konkurencji i konsumentów oraz system zamówień publicznych. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne