Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi

02-10-2017

Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r., liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła w 2016 r. o 323%.

Najczęściej występującym zapisem tego typu w siwz był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że jest to niebagatelny wkład w kształtowanie zdrowego rynku pracy, a także istotny element służący profesjonalizacji usług i podwyższaniu jakości wykonywanych zamówień.

Niestety, częstym błędem w przetargach jest traktowanie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę jako punktowanego kryterium, podczas gdy powinien to być obowiązkowy warunek – oferty, które go nie spełniają, powinny być odrzucane. Problemem również jest fakt, że mimo rekomendacji Rady Ministrów z 28 lipca 2015 r. stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach na usługi społeczne (o wartości poniżej 30 tys. euro) nadal nie jest powszechne, co stanowi zagrożenie dla interesów pracowników sektora zamówień publicznych. (Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne