Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi

02-10-2017

Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r., liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła w 2016 r. o 323%.

Najczęściej występującym zapisem tego typu w siwz był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że jest to niebagatelny wkład w kształtowanie zdrowego rynku pracy, a także istotny element służący profesjonalizacji usług i podwyższaniu jakości wykonywanych zamówień.

Niestety, częstym błędem w przetargach jest traktowanie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę jako punktowanego kryterium, podczas gdy powinien to być obowiązkowy warunek – oferty, które go nie spełniają, powinny być odrzucane. Problemem również jest fakt, że mimo rekomendacji Rady Ministrów z 28 lipca 2015 r. stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach na usługi społeczne (o wartości poniżej 30 tys. euro) nadal nie jest powszechne, co stanowi zagrożenie dla interesów pracowników sektora zamówień publicznych. (Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne