Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02-08-2017

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 10g pzp i określa wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w celu zapewnienia m.in. ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej i zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi). Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca 2017 r., jednak w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a pzp, w tym JEDZ, będą stosowane od 18 kwietnia 2018 r., pozostałe zaś przepisy będą stosowane od dnia 18 października 2018 r. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne