Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Współpraca Urzędu Zamówień...

02 Październik 2017 
1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes...

Debata dotycząca środków...

02 Październik 2017 
12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście...

Wzrost liczby przetargów z...

02 Październik 2017 
Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02-08-2017

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 10g pzp i określa wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w celu zapewnienia m.in. ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej i zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi). Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca 2017 r., jednak w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a pzp, w tym JEDZ, będą stosowane od 18 kwietnia 2018 r., pozostałe zaś przepisy będą stosowane od dnia 18 października 2018 r. (Źródło: uzp.gov.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne